Zoals iedereen inmiddels wel weet staan we voor de start van de (ver)bouw kantine van onze vereniging.
Over 2 weken starten we met de bouw van de nieuwe bestuurskamer, daarna de keuken/bar/ kantine en als
laatste de uitbreiding naar het hoofdveld met een nieuwe entrée en serre.
Om e.e.a. te kunnen uitvoeren en betaalbaar te houden gaan we net als met de nieuwbouw van de kleedlokalen
het geheel (ver)bouwen met vrijwilligers.
Vrijwillgers voor slopen muren, timmer, installatie en metselwerk kunnen zich alvast melden bij,
Evert Sommers (0623357561), Rini Arts (0651825971) Stefan Verberkt (0612327852) Walter Bongarts (0651348037)
Verder zullen we daar waar nodig ook weer mensen benaderen om een keer te helpen.

De Bouwcommissie.