Vrijwilligers voor het pinkstertoernooi die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dat nog tot 14 februari doen. 
 


Daarna sluit de inschrijving en worden er andere verenigingen benaderd om mee te helpen. Het pinkstertoernooi is een ideale manier om (je) 2 punten te behalen!!