Van de voorzitter DSV

We zijn er nog niet! Het afgelopen jaar bracht voor velen van ons verdriet,
anderen hebben zorgen over gezondheid, werk en baan!
2020 is alweer bijna voorbij. Wat een bijzonder jaar is dit geweest.
Mooie start gemaakt met de nieuwe trainer Maarten voor de selectie van dsv.
Lekker aan het voetballen toen het plotseling stopte door Corona.
Daar is al veel over gesproken met elkaar.
Wat ons vooral is opgevallen de steun van- en voor elkaar.
Sponsoren en leden zijn nagenoeg allemaal achter de club blijven staan.
Daar zijn we super blij mee en ook trots op.
Zonder leden geen club!
Maar zeker zonder de onvoorwaardelijke steun van onze sponsoren ook geen club DSV.
Het gitzwarte scenario wat we voor onmogelijk achten is toch waarheid gebleken.
Geen kantineinkomsten; geen inkomsten activiatoernooi ; geen andere inkomsten!
Dat betekent rode cijfers schrijven.
Natuurlijk zijn er enkele steunaanvragen gedaan en gekregen,
maar die wegen niet op tegen de vervallen inkomsten.
Daarom zijn de contributie en sponsoren onontbeerlijk .
En iedereen wil voetballen natuurlijk.
Gelukkig heeft onze jeugd nog altijd kunnen trainen.
Helaas voor de senioren nog altijd niet,
 al lijkt er licht aan het eind van de tunnel te komen.
Hopelijk weten we half januari 2021 meer.
Een hele competitie lukt niet meer, maar een halve?
Nieuwe ideeen zijn welkom.
Ook aan bewegen voor iedereen heeft dsv haar steentje bijgedragen door een
van de kartrekkers te zijn van het sportakkoord Sint Anthonis.
Ook hier zijn impulsen vanuit jullie welkom.
De grote clubactie heeft ook een bijdrage aan de inkomsten opgeleverd.
Zoals de raboclubactie idem dito.
Aan de duurzaamheid is hard gewerkt door Evert en Jarno samen met een belangrijke sponsor.
Nieuwe gasmeter is er gekomen omdat er daarmee bezuinigd kon worden.
En een nieuwe watermeter geschonken door Brabant Water. Bedankt Nico.
Ook het complex ligt er prima bij. Veldbeheer is door blijven werken,
waarvoor alle complimenten.
Natuurlijk jubilarissen waar we nog op terug komen als de tijd rijp is.
Helaas geen nieuwjaarsreceptie waar we met iedereen het glas wilden heffen
en zeggen proost naar elkaar.
Wat konden we doen voor onze leden?
Vele ideeën zijn de revu gepasseerd.
Maar wat bleef staan was dat we geen onnodige centen wilden uitgeven.

Vandaar gekozen om hier te zeggen tegen iedereen die DSV een warm hart toedraagt
DANKJEWEL .

  En verder:

Wensen wij Iedereen fijne feestdagen toe.
Blijf gezond en een voorspoedig 2021.  

Bestuur DSV