Na een periode van ruim vijfenhalf jaar beëindigd Ralf Portier zijn functie als webmaster. Wij respecteren het als DSV dat hij zich met andere dingen wil gaan bezig houden dan het webbeheer. Ik denk dat we met zijn allen kunnen zeggen dat Ralf zijn werk meer dan uitstekend heeft gedaan voor DSV, met bijna wekelijks diverse fotoreportages en publicaties van de verslagen. Het zal moeilijk worden om Ralf hiermee te overtreffen. We bedanken Ralf voor de enorme inzet die hij al die jaren heeft getoond.
We hebben uiteraard niet stilgezeten en wat hengeltjes uit gegooid wie deze functie op zich zou kunnen nemen. We zijn blij dat we in een kort tijdsbestek iemand hebben gevonden die deze functie wil overnemen, om zodoende toch continuïteit te kunnen waarborgen. Wij feliciteren Stefan Theunissen met de overname van de functie als webmaster. Stefan zal grotendeels de taken van Ralf overnemen met ondersteuning van de andere webleden.

Ralf bedankt en Stefan veel succes !

De Webcommissie.